BAZA KONTAKTÓW
WARSZAWA

Dzięki rejestracji w naszym serwisie, Twoja firma uzyska możliwość zaistnienia w warszawskiej Informacji o Produkcji, Handlu i Usługach.

Uczelnie Wyższe

Warszawa

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Adres: ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
tel.: 022 831 02 16 - 18, fax: 022 831 91 01
Dział nauczania - informacje dla kandydatów na studia
tel.: 22 635 74 14, fax: 22 831 41 14
e-mail: dziekanat@at.edu.plrektorat@at.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Adres: Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
tel.: 022 32 00 200

Akademia Wychowania Fizycznego
Adres: Warszawa 00-968, ul. Marymoncka 34
tel.: 022 834 04 31

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Adres: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel.: 022 589-36-00, 658-00-69, fax: 022 658-11-18
e-mail: aps@aps.edu.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Adres: Al. Solidarności 74a, 00-145 Warszawa
tel.: 022 321 85 85
e-mail: sekretar@wse.waw.pl

Collegium Varsoviense
Adres: ul. Górczewska 212/226, 01-460 Warszawa
tel.: 022 425 99 02
e-mail: sww@sww.edu.pl

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Adres: ul. Startowa 9, 02-248 Warszawa
tel.: 022 886 50 12, 886 50 13, 886 50 15, fax: 022 886 50 14
e-mail: avans@avans.com.pl

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
Adres: ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
tel.: 022 631 05 75, 888 28 55, 022 888 28 56, fax: 022 631 05 75
e-mail: dziekanat@wsr.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Adres: ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 022 57 20 913, fax: 022 57 20 154, informacja rekrutacyjna: 022 57 20 998

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza
Adres: ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa
tel.: 022 834 57 14
e-mail: rekrutacja@wstir.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Adres: ul. Chełmska 21a, 00-724 Warszawa
tel.: 022 851 28 87 do 90
e-mail: administracja@warszawa.janski.edu.pl

Archidiecezjalne Seminarium Duchowne "Redemptoris Mater"
Adres: ul. Mehoffera 2, 03-131 Warszawa
tel.: 022 614 93 62

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel.: 022 561 88 00
e-mail: info@uksw.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Adres: ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa-Ochota
tel.: 022 825 80 32, 825 80 33, fax: 022 825 80 31
e-mail: rektorat@wseiz.pl

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego
Adres: ul. Abramowskiego 4, 02-667 Warszawa
tel.: 022 646 85 55, fax: 022 646 85 54
e-mail: wwse@wwse.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Adres: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43
infolinia: 0 801 333 339

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Adres: ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel.: 022 330 57 27
e-mail: wsp@wsp.edu.pl

Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna
Adres: ul. Grochowska 346/348, Warszawa 03-838
tel./fax: 022 619 14 80
e-mail: biuro@wsas.edu.pl

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
Adres: ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
tel.: 022 473 88 31, 022 818 15 08, 818 69 54

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Adres: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel.: 022 517 96 00, fax: 022 517 96 25
e-mail: swps@swps.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawna i Administracji
Adres: ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
tel.: 022 619 02 83, 619 28 90, 619 90 11, fax: 022 619 52 40
e-mail: dziekanat@ewspa.edu.plrekrutacja@ewspa.edu.pl

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik komputerowy
Adres: ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
tel.: 022 58 44 500, fax: 022 58 44 501
Biuro rekrutacji: 022 58 44 590, fax: 022 58 44 503

Politechnika Warszawska
Adres: Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Informacja telefoniczna: 022 234 72 11

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie
Adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 3/5/7, budynek A
tel.: 022 499 67 96, 0 696 80 55 51, fax 022 499 67 97
e-mail: swrart@gmail.com

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Adres: ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
tel.: 022 489 64 00, fax: 022 489 64 91
e-mail: wwsi@wwsi.edu.pl
Biuro Rekrutacji (p. 208) tel.: 022 489 64 52/00, 022 489 64 92, fax: 022 489 64 01
e-mail: rekrutacja@wwsi.edu.pl

Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Adres: ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
tel.: 022 831 95 97, fax: 022 635 95 44, studia niestacjonarne: 022 831 15 48
e-mail: chat@chat.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Adres: ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel.: 022 330 57 27
e-mail: wsp@wsp.edu.pl

Wyżasza Szkoła Dziennikarska
Adres: ul. Nowy Świat 58, 00-363 Warszawa
tel.: 022 826 10 96, fax: 826 89 62
e-mail: info@wsd.edu.plrekrutacja@wsd.edu.pl

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami
Adres: ul. Karowa 31, 00-380 Warszawa
tel.: 022 828 97 34, 828 97 38
e-mail: wsgnwar@polan.com.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
Adres: ul. Nowogrodzka 56, 00-695 Warszawa
tel.: 022 622 00 70, 022 622 01 09, fax: 022 629 44 13
e-mail: rekrutacja@wshifm.edu.plbiurorektora@wshifm.edu.pl

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
Adres: ul. 17 Stycznia 32, 02-148 Warszawa
tel.: 022 827 49 56, 827 58 10
e-mail: dziekanat@wsotih.edu.pl

Wyższa Szkoła Języków Obcych i Zarządzania Finansami "Avans"
Adres: ul. Radarowa 6, 02-137 Warszawa
tel./fax : 022 868 25 03, 868 25 06, 868 25 09
e-mail: avans@avans.com.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna
Adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel./fax: 022 457 23 00, fax: 022 457 23 03
e-mail: webmaster@wsei.pl

Kategorie