Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 986
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazownicze 992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
Pogotowie Dźwigowe /22/ 843-50-40
Pogotowie Opiekuńcze /22/ 833-76-56, /22/ 842-17-21
Policyjna Izba Dziecka /22/ 849-06-61
Dyżurny Techniczny Miasta 96 56, /22/ 827-77-03

©TELVINET 2008. All rights reserved.