Szansa dla dzieci z Pragi

/uploads/7f/9f/7f9f138b54a2aa6ee7e7fa324c6be8e4/thumb-indeks_2.JPG

Uczniowie z Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, będą mogli skorzystać programów wspierających tzw. rewitalizację społeczną, która ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z prawobrzeżnej Warszawy. Projekty „Tu Praga Waw PL”, „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe” oraz „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym” to kolejne inicjatywy kulturalno-edukacyjne dla dzieci łączące działalność placówek wsparcia dziennego i streetworkingu we współpracy z lokalnymi instytucjami publicznymi.
 
Inicjatywy wyłonione w konkursie zorganizowanym przez m. st. Warszawa, umożliwią realizację zorganizowanych planów aktywności dla dzieci i młodzieży z 7 szkół obu Prag i Targówka. Organizacje pozarządowe oraz placówki edukacyjne połączą siły aby podnieść wyniki szkolne dzieci oraz wzmocnić frekwencje.
 
Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez coaching dziecka i rodziny, uruchomienie światoteki, przerwy animacyjne w szkole oraz połączenie działalności placówek wsparcia dziennego i streetworkingu we współpracy z lokalnymi instytucjami publicznymi.
 
Dla dzieci i młodzieży z prawobrzeżnej Warszawy przygotowano m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci, zajęcia socjoterapeutyczne, rozwojowe, zajęcia zapewniające alternatywne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego (capoeira, streetart, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, filmowe, profilaktyczne, sportowe), zajęcia pedagogów ulicy, a także zajęcia wspierające dla rodziców. Z działań skorzysta łącznie ponad tysiąc dzieci.
 
Istotnym akcentem w projektach są działania integracyjne dla mieszkańców, takie jak pikniki sąsiedzkie czy festyn dla społeczności lokalnej.
 
W ramach realizacji Lokalnych Systemów Wsparcia, na rewitalizowanych obszarach prawobrzeżnej Warszawy wdrożono już inicjatywę BAZA - pierwszy kompleksowy projekt wspierający rewitalizację społeczną na Pradze. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony konkurs na podobne działania realizowane na obszarze Targówka Fabrycznego - czytamy w publikacji zamieszczonej na portalu ratusza.
 
Dotychczas na realizację inicjatyw edukacyjnych w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na terenie Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka do 2015 r. miasto przeznaczyło blisko 6 mln złotych.
 
Źródło:
www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-inicjatywy-dla-prawobrze-nej-warszawy
 
 

©TELVINET 2008. All rights reserved.