Dane po warszawsku – konkurs na aplikację

/uploads/f8/d6/f8d6f3c229b324aeb34fe8e062cd3f3b/thumb-chopin-telefon.jpg

Do 22 marca można zgłaszać swoje projekty aplikacji na smartfona lub strony www, wykorzystujące publiczne dane o Warszawie i udostępniające te dane wszystkim zainteresowanym. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe (doradztwo, wsparcie promocyjne powstałych rozwiązań), będą również mogli uczestniczyć w kilkumiesięcznej inkubacji.

 

Rusza konkurs na miejskie aplikacje na smartfona lub stronę internetową „Dane po warszawsku”. Twórcy zwycięskich aplikacji otrzymają wsparcie, które pozwoli na rozwinięcie projektów.

 

"Dane po warszawsku" to ważny krok w stronę otwartości danych w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie platformy udostępniającej otwarte dane publiczne oraz przeprowadzenie konkursu, w którym powstaną aplikacje wykorzystujące te dane i umożliwiające dostęp do nich wszystkim zainteresowanym. W ramach projektu “Dane po warszawsku” publikujemy wybrane zbiory danych publicznych m.st. Warszawy w internecie. 2 marca rozpoczyna się konkurs na najlepsze aplikacje zbudowane w oparciu o udostępnione zbiory.

 

Konkurs “Dane po warszawsku” wpisuje się w politykę otwartości m.st. Warszawy, której celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do miejskich danych publicznych wszystkim zainteresowanym. Na specjalnie stworzonej stronie (api.um.warszawa.pl) publikowane są m.in. informacje przestrzenne (ortofotomapa, bankomaty, opieka zdrowotna, noclegi), transport miejski (kursowanie komunikacji publicznej, rower miejski, przystanki, strefa płatnego parkowania), sport i rekreacja (informacja turystyczna, obiekty sportowe), historia i religia (cmentarze, mapy historyczne), edukacja (wykaz placówek). Łącznie jest to ponad 200 zbiorów danych w 13 kategoriach, pochodzących z całego Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek miejskich.

 

ZASADY KONKURSU

Swoje pomysły można zgłaszać przez trzy tygodnie, do 22 marca, poprzez wybór ścieżki: MAM POMYSŁ lub BIORĘ POMYSŁ.

 

Ścieżka MAM POMYSŁ polega na:

- zgłoszeniu pomysłu na aplikację wykorzystującą dane udostępnione na platformie otwartych danych;

- skompletowaniu zespołu;

- doprowadzeniu pomysłu do stadium „klikalnego” prototypu.

 

BIORĘ POMYSŁ polega na:

- zgłoszeniu się do realizacji pomysłu jednego z Biur Urzędu m.st. Warszawy lub organizacji pozarządowej;

- współpracy z nimi przy jego realizacji.

 

Przy realizacji konkursowych projektów należy obowiązkowo skorzystać z co najmniej jednego zbioru danych udostępnionych na platformie otwartych danych przez m.st. Warszawa. Można dodatkowo wykorzystać inne otwarte dane (bez ograniczeń dostępu). Premiowane będą rozwiązania otwarte (dostępne na wolnych i otwartych licencjach) oraz dostępne dla wszystkich użytkowników (stosujące standard WCAG 2.0).

 

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe (doradztwo, wsparcie promocyjne powstałych rozwiązań), będą również mogli uczestniczyć w kilkumiesięcznej inkubacji.

 

Projekt jest realizowany przez Fundację TechSoup, Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Cyfrowe Fundacji Projekt: Polska, Politechnikę Warszawską, Orange Labs (Orange Polska S.A.), przy współpracy z miastem stołecznym Warszawą. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

 

Źródło:

www.um.warszawa.pl/aktualnosci/dane-po-warszawsku-start-konkursu

Więcej informacji o projekcie i konkursie na www.konkurs.danepowarszawsku.pl oraz www.facebook.com/danepowarszawsku

Dane m.st. Warszawy udostępnione są na dedykowanej stronie api.um.warszawa.pl.

©TELVINET 2008. All rights reserved.